BilimBiyoloji

Nükleik Asit Nedir? Nükleik Asit ile ilgili bilgi

Nükleik Asit Nedir?

Nükleik Asit : Nükleik asidi, virüslerden insanlara kadar bütün canlılarda bulunan polimerler olarak tanımlayabiliriz.

Aynı zamanda çekirdek asitleri olarak da bilinmektedir. Bu moleküller ilk defa Frierdrich Miescher tarafından, 1868 yılında som balığının sperm hücrelerinin çekirdeklerinde gözlemlenmiştir. (Bu sebeple çekirdek asidi anlamına gelen nükleik asitler olarak isimlendirilmişlerdir) En yaygın nükleik asitler DNA (deoksiribonükleik asit) ve RNA (ribonükleik asit)’dır. Oldukça karmaşık yapılı ve karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve fosfor (P) elementlerinden oluşmuşlardır.

1950’li yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde James D. Watson ve Francis Crick DNA’nın özelliklerini aydınlatmışlardır. Bu gelişmeden sonra birçok bilim insanı nükleik asitlerin yapısının aydınlatılması ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar halen devam etmektedir.

Nükleik asitlerin hücredeki metabolik faaliyetlerini yönetmek ve kalıtımı sağlamak gibi iki temel görevi vardır. Bunun yanında hücrelerdeki enerji üretimi, protein sentezi, kalıtsal özelliklerin aktarılması ve üreme gibi hayati olaylar nükleik asitlerle düzenlenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir