EğitimTarih

Coğrafi Keşifler Nedir? Coğrafi Keşifler ile ilgili bilgi

Coğrafi Keşifler

15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen dünyayı tanıma hareketleridir. Yüzyıllar boyunca doğu ticaret yolları Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada çok önemli bir yere sahipti. Bu yollardan en önemlileri İpek ve Baharat yollarının Osmanlı himayesi altına girmesi Avrupalıları yeni ticaret yolları aramaya sürekledi.Ayrıca coğrafya bilgisinin ilerlemesi, deniz teknolojisindeki gelişmeler (Pusula ve gemi yapımındaki gelişmeler) ve yeni yerler keşfetme arzusu da bu keşiflerde etkili oldu. Tüm dünya keşiflerin sonuçlarından etkilenmiştir. Bu yönüyle keşifler evrensel bir özelliğe sahiptir. Keşiflerin sonucunda özellikle Avrupa’da önemli değişimler meydana gelmiştir.

pusulayn_bulmak

Coğrafi Keşiflerin Başlıca Nedenleri:

 • İpek ve Baharat yolları denetiminin Osmanlı himayesi altında olması.
 • Avrupalıların dünyayı tanımak istemesi.
 • Doğunun zenginliği ve bu zenginliğe ulaşılmak istenmesi (Avrupa’da kıymetli madenin az olması ve Doğuda bolca bulunması).
 • Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve cesur gemicilerin yetişmesi.
 • Deniz teknolojisindeki gelişmeler  (Pusula ve gemi yapımındaki gelişmeler).
 • Hristiyanlığın ve Avrupa kültürünün yayılmak istenmesi.

Yapılan Keşifler:

1847’de Portekizli Bartolomeu Dias Afrika’nın güney ucuna ulaşarak Ümit Burnu‘nu buldu. Bartolomeu Dias’ın Ümit Burnu’nu bulmasından sonra Vasko dö Gama, buradan dolaşarak Hint Okyanusu ve Hindistan’a ulaştı. Portekizli Macellan ve Del Kano, dünyayı dolaşarak geçtiler ve bunun sonucunda dünyanın yuvarlaklığına dair kesinleştirici sonuçlara ulaşıldı. 1492’de İspanyol asıllı Kristof Kolomb, İspanya’nın Palas limanından hareket edip Atlas Okyanusu’nu aşarak Amerika Kıtası’nı buldu. Ancak yeni bir kıta keşfettiğini anlayamadan öldü. Kristof Kolomb’un ölümünden kısa bir süre sonra 1507’de İtalyan gemici Ameriko Vespuçi, Amerika’nın Hindistan değil yeni bir kıta olduğunu dünyaya ilan etti ve kıtaya onun adı verildi Amerika.

detayli-cografi-kesifler-haritasi

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları:

 • Yeni ülkeler, medeniyetler, bitki ve hayvan türlerinin varlığı öğrenildi.
 • Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu.
 • Akdeniz limanları önemini kaybetti (Bu durum Osmanlı’yı olumsuz etkilemiştir).
 • Atlas okyanusundaki limanlar önem kazanmaya başladı.
 • İlk kez denizaşırı sömürgecilik başladı ve sömürge imparatorlukları kuruldu.
 • Burjuva sınıfı güçlendi (Burjuva, köylü, işçi ya da soylu sınıfına dahil olmayıp, sosyal statüsünü ve gücünü, eğitiminden, işveren konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişi).
 • Hristiyanlık yeni keşfedilen bölgelere yayıldı.
 • Avrupa’da kölecilik yaygınlaştı.
 • Ekonomik refahın artması, Rönesans’ın doğuşunu da etkiledi.
 • Kiliseye duyulan güven azaldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir