EğitimTarih

Tarih Nedir? Tarih Bilimine Giriş

Tarih Nedir? Tarih Bilimine Giriş

İnsan ve insan topluluklarını, çeşitli olaylarını, yer ve zaman göstererek, neden sonuç  ilişkisi içinde, belgelere dayanarak objektif olarak günümüze kadar aktarılan bilim dalıdır.

Tarih Biliminin Özellikleri

 • Belgeler.
 • Objektiflik.
 • Tarihte deney-gözlem yoktur.
 • Tarihte kesin kanunlar yoktur.
 • Tarih tekerrür(tekrar) değildir, ama benzer olaylar olabilir.
 • Olaylara yaşandığı zamanın şartlarıyla bakılması gerekir.

Tarihe Yardımcı Bilimler

Arkeoloji: Kazı bilimidir.

Coğrafya: Yer bilimidir.

Antropoloji: Irk bilimidir, fiziksel kültürel olaylardan da bahseder.

Etnografya: Kültür bilimidir.

Kronoloji: Zaman bilimidir.

Takvim 

Zamanı göstermeye yardımcı olur. Tarihte takvimi ilk bulan Sümerler’dir ve bu ay yılına göre hesaplanır. En güzel anlatan takvim Hicri takvimdir.

Güneş yılına göre olan takvimi bulan ise Mısır Uygarlığı’dır. Günümüzde Miladi takvim olarak karsımıza cıkar.

Türklerin Kullandığı Takvimler

On iki hayvanlı takvim.

 • İslamiyet öncesi kullandıkları takvimdir.

Hicri takvim.

 • Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye Göçü 622’yi başlangıç olarak kabul edilir.

Celali takvim.

 • Büyük Selçuklu Dönemi hazırlanan takvim

Rumi takvim.

 • 17.yy dönemlilerde Osmanlı döneminde kullanıldı.Takvim inkılabına kadar.

Miladi takvim.

 • 1926 yılında takvim inkılabıyla Miladi takvimi kullanmaya başladık. Başlangıcı Hz. İsa’nın doğumudur.

Tarih Dönemleri

Tarih yazı ile başlar, tarih öncesi dönemde yazı yoktur.

1.Tarih Öncesi: Tarih öncesi devirlerin bu şekilde ayrılmasının nedeni, kullanılan araç ve gereçler neden olmuştur.

Taş Devri

Kaba taş: Buzul çağıdır. Mağaralarda yaşam vardır. Avcılık ve toplayıcılıkla tüketici bir yaşam sürmüştür.

Yontma taş: Buzulçağı ve mağara yaşamı sürer, mağara duvarlarına hayvan resimleri çizmişlerdir. Bu dönemin sonuna doğru ateş bulunmuştur, avcılık ve toplayıcılıkla tüketici yaşam dikkat çekiyor.

Cilalı taş: İnsanlar nehir ve göl kenarlarına eldeki malzemelerle evler yapar ve yerleşik hayata geçerler bu dönemde. İlk köyler yapıldı ve toplu yaşayış başladı. Dokumacılıkta bu dönemde görüldü. Tarım yapıldı ve üretici hayata geçildi. İnsanlar takas yoluyla ticaret yapmaya başladılar. Dolmen adında mezar taşlarıda önemlidir bu dönemde.

Maden Devri

Bakır: Bakır işlenmesi kolaydır.Bu yüzden ilk kullanılan maden diyebiliriz.

Tunç: Bakırın ardından tunç kullanılmıştır.

Demir: İşlenmesi zor demire geçilmiştir ve sonuna doğru yazı bulundu ilk çağa geçilmiştir.

2.Tarih Devirleri: Tarih devirlerinin aşağıdaki şekilde ayrılmasına etken, Evrensel olaylar neden olmuştur, birçok topluluğu etkileyen olaylar.

İlk Çağ: Yazı ile başlar, kavimler göçü ile sona erer.

Orta Çağ: Kavimler göçü ile başlar, İstanbul’un fethi ile sona erer.

Yeni Çağ: İstanbul’un fethi ile başlar, Fransız ihtilaline kadar sürer.

Yakın Çağ: Fransız ihtilali ile başlar ve hala devam eder.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir