EvrenFizik

Astrofizik Nedir? Astrofizik ile ilgili bilgi

Astrofizik Nedir?

Astrofizik Nedir : Eski çağlardan beri insanlık için önemli bir yer teşkil eden ve insanoğlunun merakını artıran konulardan biri olarak uzayı (evreni) söylersek yanlış söylemiş olmayız herhalde. İşte bu merak doğrultusunda insanlar uzaydaki cisimleri gözlemlemişler ve cisimlerin ışık yaydıklarını fakat hareket etmediklerini saptamışlardır. Daha sonraki gözlemlerinde ise uzaydaki cisimlerin yaymış olduğu ışıkların yer değiştirdiklerini saptamış ve bu saptamadan yola çıkarak uzaydaki cisimlerin arasında farklılıklar olduğuna kanaat getirmişlerdir. Bu çalışmalarını daha da geliştirmek istemişler ve bu sayede günümüzdeki astrofizik alanının temellerini atmış olmuşlardır. Şimdi basitçe astrofiziğin ne olduğunu açıklamaya çalışalım.

Astrofizik Nedir?

Uzayda gerçekleşen olayların ve gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini,yapılarını inceleyen astronomi dalına astrofizik denmektedir. Bu incelemeyi yaparken astrofiziğin tek bilgi kaynağı gök cisimlerinin yaymış olduğu ışıklar ve elektromanyetik dalgalardır. İşte bu ışık ve dalgaları tespit etme amacıyla kullanmış oldukları aletler yardımıyla bilgileri toplamaktadırlar. Toplanmış olan bu bilgiler fizik ve kimya alanında elde edilen bilgiler ışığında karşılaştırılarak değerlendirmeler ve yorumlar yapılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir