Fizik

Enerji Kaynakları Nedir? Enerji Kaynakları ile ilgili bilgi

Enerji Kaynakları Nedir?

Enerji Kaynakları Nedir : 19.yüzyılda cereyan eden Sanayi sektörünün getirmiş olduğu makineleşme ile her geçen gün artan enerji talebi ortaya çıkmıştır. 2.Dünya Savaşı sonrası 1973’e kadar devam eden dönemde petrolün fiyatının sabit seyirmesi bu dönemde enerji talebini karşılamada petrolün etkili olduğunu göstermektedir. Daha sonraları artan petrol fiyatları ve çoğalan dünya nüfusu gibi nedenler neticesinde ülkeler daha hızlı kalkınmayı hedeflemiş ve bu hedefler doğrultusunda pahalı, çevresel ve teknolojik sorunlar da yaşatan yeni bir enerji dönemine geçiş başlamıştır.

Enerji Kaynakları Nedir? Enerji Kaynakları ile ilgili bilgi | Bilgicim.NET

Enerji Kaynakları

Enerjiyi kısaca, bir cismin veya sistemin iş yapabilme yeteneği olarak tanımlarsak yanlış söylemiş olmayız herhalde. Başlıca enerji çeşitleri olarak; kimyasal enerji, ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve mekanik enerjiyi sayabiliriz. Saydığımız bu enerjiler; enerji dönüşüm sistemleri ile birbirine dönüşebilirler ve bir iş yapma özelliği kazanabilmektedirler.

Enerji kaynaklarını iki kısıma ayırabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilemeyen enerji kaynakları olmak üzere. Şimdi bunları basitçe açıklamaya çalışalım.

Bütün enerjilerin kaynağı güneştir ve özellikle yenilenebilir enerji kaynakları çoğu enerjisini güneşten doğrudan veya dolaylı olarak almakta bunun neticesinde ise bu kaynaklar sürekli olarak yenilendiklerinden tükenmemektedir. Su, rüzgar enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak verebiliriz. Kömür, gaz, petrol gibi fosil yakıtlar ve nükleer enerji gibi kaynaklar tükenmekte ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnek olarak gösterilebilmektedir.

ENERJİ KAYNAKLARI
Yenilenebilir Enerji KayanaklarıYenilenemez Enerji Kayanakları
Güneş EnerjisiTaş Kömürü
Rüzgar EnerjisiPetrol
Jeotarmal EnerjiDoğalgaz
Dalga EnerjileriNükleeer Enerji
Gelgit ve Akıntı Enerjileri

mmo.org.tr adresinden faydalanılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir