Kısa Bilgiler

Biyoloji ile ilgili 10 Kelime Anlamı

Biyoloji ile ilgili 10 Kelime Anlamı

Biyoloji ile ilgili 10 Kelime Anlamı

  1. Morfoloji: Canlıların yapı ve biçimini inceleyen, fiziksel özelliklerini araştıran bilim dalına morfoloji adı verilmektedir.
  2. Tür: Ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer organlara sahip, doğal yaşam ortamlarında çiftleştiklerinde verimli döller verebilen bireylerin oluşturduğu topluluğa tür adı verilmektedir.
  3. Genetik: Belirli kalıtsal özelliklerin örüntüsünü inceleyen bilim dalına genetik adı verilmektedir.
  4. Toprak: İçerisinde organik ve mineral maddeler ile su ve hava bulunduran, ana kayanın fiziksel veya kimyasal çözülmeye uğramasıyla oluşan yer yüzündeki örtüye toprak adı verilmektedir.
  5. Plankton: Suda bulunan, aktif hareket yeteneği bulunmayan, akıntıya bağlı olarak hareket edebilen canlılara plankton adı verilmektedir.
  6. Moleküler Biyoloji: Canlıları moleküler seviyede inceleyen biyoloji dalına moleküler biyoloji adı verilmektedir.
  7. Nanoteknoloji: Atomların ve moleküllerin en küçük birimlerin ifade etmek, kontrol etmek ve atomsal düzeyde değiştirip işlevsel hale getirme işlemine nanoteknoloji adı verilmektedir.
  8. Fotosentez: Klorofil (yeşil renkli) pigmentini taşıyan canlıların ışık enerjisini kullanarak basit bileşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesine olayına fotosentez adı verilmektedir.
  9. Denatürasyon: Bir maddenin doğal niteliklerinin çeşitli faktörlerin etkisiyle değişmesi olayına denatürasyon adı verilmektedir.
  10. Ekoloji: Canlıların birbiri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji adı verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir