EdebiyatEğitim

Kaşgarlı Mahmud Kimdir? Divanu Lügati’t Türk Nedir? Hakkında bilgi

Kaşgarlı Mahmud Kimdir?

Tam adı Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed olan Kaşgarlı Mahmud 1008 yılında Kaşgar‘da dünyaya gelmiştir. Saciye ve Hamidiye medreselerinde tahsil gördükten sonra kendisini Türk diline ve incelemesine adamıştır. Bu amaçla Orta Asya’yı ve Anadolu’yu boydan boya gezmiş oradan da Bağdat’a gitmiştir. 1072-1073 yıllarında meşhur kitabı Divanu Lügati’t Türk’ü Abbasi halifesine armağan etmiştir. Kitabın ana nüshası Ayasofya’da dır. Kaşgarlı Mahmud Türkler’in İslamiyeti kabulünden sonraki Türk Milliyetçiliğinin ilk temsilcisidir.

Kaşgarlı mahmud

Divanu Lügati’t Türk Nedir?

KaşgarlıMahmud tarafından Bağdat’ta yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. 1072-1074 yılları arasında kaleme almıştır. Türkçe’nin bilinen en eski sözlüğüdür.

Eserin Özellikleri

  • 11. yüzyılda kaleme alınmıştır.
  • Bağdat’ta kaleme alınmıştır.
  • Türkçe’nin ilk sözlüğüdür.
  • İlk antoloji, ansiklopedi ve dil bilgisi kitabı olma özelliği de taşımaktadır.
  • Amaç Araplara Türkçe öğretmek, Türkçe’yi yaymaktır.
  • Sözcükleri örneklemek için dikkat çekici atasözleri ve şiirler yer alır.
  • Karahanlı Türkçe‘siyle yazılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir