BiyolojiFaydalı BilgilerGenel Kültür

Ötrofikasyon Nedir? Nasıl Oluşur? Zararları Nelerdir?

Ötrofikasyon Nedir? Kısaca

Ötrofikasyon büyük su alanlarında (göl vs.) besin maddelerinin çeşitli nedenlerden dolayı başta karadan gelmesiyle gereğinden fazla olması sonucunda artan plankton ile alg ve aşırı çoğalmasına denir. Bunun sonucunda ise sudaki oksijen azalıp su alanın ölümüne sebep olmaktadır.

Ötrofikasyon Nedir? Nasıl Oluşur? Zararları Nelerdir?

Ötfofikasyon Nasıl Oluşur? Sebepleri, Detaylı

Ötrofiskayon oluşumu fosfor ile azot ve diğer besinlerin yaşlı su alanlarında artması sonucunda meydana gelmektedir. Su ekosistemindeki besine dönüştürülebilen organik maddelerin artması ekosistemdeki üretkenlik düzeyi yükseltmektedir. Su alanlarının çevrelerinde bulunan karasal alanlardan suya karışan toprak, canlı artıklarını barındırmaktadır, buda suda bulunan besin alg gibi canlılara besin olmaktadır. Ardından su yüzeyine toplanan algler ile mikroskobik organizmalar güneşin su altına geçmesini engeller ve su altı için önemli olan oksijen emilimine zarar verir. Bunun sonucunda ise ötrofikasyon ortaya çıkmış olur.

Ayrıca ötrofikasyon’un en büyük etkeni fosfattır ve fosfat kirliliği anlamına da gelmektedir. Diğer çeşidi Kültürel Ötrofikasyon ise insanlar tarafından yapılmaktadır. Kültürel ötrofikasyonu sebebi ise su alanlarında bırakılan kanalizasyonlar, temizlik maddeleri, gübre vb. gibi aşırı şekilde besin içeren maddelerin suya karışması ile oluşur. Bu maddeler suya karıştığında suyun yaşlanma süreci hızlanır ve ötrofikasyon meydana gelir.
Ayrıca iklimin kurak olması, buharlaşmanın fazla olması ve göldeki suyu sulamada kullanmak ötrofikasyonu hızlandırmaktadır.

Ötrofikasyon Zararları

  • Balık, kuş, gibi canlıların azalması veya yok olması
  • Bataklığa ve ardından çayıra dönüşeceğinden kara formunu alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir