Dil ve AnlatımEdebiyatEğitim

Realizm Nedir? Realizm Akımı hakkında bilgi

Edebi Akımlar & Realizm 

19.yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuş bir sanat ve edebi akımdır realizm. Bu döneme kadar gelinen süreçte, fen bilimlerinde ve toplumsal bilimlerde önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle deneysel bilimlerde gelinen aşama, olguların duygu, hayal ve metafizikle değil, maddi gerçeklerle açıklanması sonucunu doğurmuştur.

Realizmin doğuşundaki ikinci önemli etken, düşünsel alanda August Comte’un pozitivizm (olguculuk ) felsefesidir. Pozitivizm, neden – sonuç ilişkisine önem veren, doğayı ve insanları bilimin İki temel aracı gözlem ve deneyle açıklamaya çalışan felsefi bir düşünce sistemidir. Realizmin romantizme üstünlüğü, Gustave Flaubert‘in 1857’de yazdığı “Madam Bovary” romanı ile gözler önüne serilmiştir.

Realizm Akımının Genel Özellikleri

 • 19.yy ‘da ikinci yarısında Fransa’da Romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Konular gerçekten alınır.Olaylar ve kişiler yaşanan ve yaşanmışa benzerdir.
 • Betimlemeler yazarın gözüyle değil kahramanın gözüyle yapılır.
 • His ve hayale kapılmadan Toplum gerçekleri olduğu gibi yansıtılır.
 • Sanat sanat için görüşündedirler.
 • Hikaye ve romanda uygulanır.

Realizm Temsilcileri

 • Stendhal (Kırmızı ve siyah, Parma Manastırı)
 • Balzac (Goriot Baba, Vadideki Zambak, Eugenie Grandet)
 • Gogol (Ölü Canlar, Müfettiş)
 • Charles Dickens (David Copperfield, Oliwer Twist)
 • Turganyev (Babalar Ve Oğullar)
 • Herman Merville (Moby Dick)
 • J. Steinbeck (Gazap Üzümleri)
 • E. Hemingway (Çanlar Kimin İçin Çalıyor)
 • M. Şolohov (Ve Durgun Akardı Don)
 • A. Çehov (Vanya Dayı,  Vişne Bahçesi)
 • Lev Tolstoy (Savaş Ve Barış, Diriliş, Anna Karenina)
 • Dostoyevski (Suç Ve Ceza)
 • G. Flaubert (Madame Bovary)
 • M. Gorki (Çocukluğum, Benim Üniversitelerim, Ekmeğimi Kazanırken)

Türk Edebiyatında Realizm

 • Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası)
 • Sami paşazade Sezai (Sergüzeşt)
 • Nabizade Nazım (Karabibik)
 • Halit Ziya Uşaklıgil (Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar)
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Kiralık Konak, Yaban…)
 • Memduh Şevket Esendal (Ayaşlı ve Kiracıları)
 • Reşat Nuri Güntekin (Romanlarıyla)
 • Refik Halit Karay (Romanları ve hikâyeleriyle)
 • Sait Faik Abasıyanık (Roman ve hikâyeleriyle)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir