Dil ve AnlatımEdebiyatEğitim

Romantizm Nedir? Romantizm Akımı hakkında bilgi

Edebi Akımlar & Romantizm

1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Romantizm duygu ve hayali ön plana çıkarmıştır. Romantizmin en önemli özelliği klasisizme tepki olarak doğuşudur. Klasik öğretinin bütün kuralları romantizmle birlikte yıkılmış, Latin ve Yunan edebiyatlarının etkisi iyice zayıflamıştır. Bu akım, Victor Hugo’nun “Hernani’ adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır.  J. J. Rousseau, Montesquieu gibi felsefeciler, katı kurallara bağlı sistemle düşünce yönünden çatışma içine girmiştir.

Bu felsefeciler, insan hakları, özgürlük, adalet gibi konuları halkın gündemine sokmayı başarmıştır. Sonunda bu düşünceler meyvesini vermiş ve 1789’da Fransız İhtilali olmuştur. İhtilalden sonra derebeylik ve aristokrasi çökmüş; soylulara karşı yeni bir yapılanma (burjuva) oluşmuştur. Bu gelişmelerden sonra da yeni duygu, düşünce ve idealleri anlatmayı amaçlayan, sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup özgürleşmesini savunan romantizm akımı doğmuştur.

Romantizm Akımının Genel Özellikleri

 • Fransa’da Klasisizme tepki olarak doğmuştur.
 • Klasik edebiyattaki kural ve şekiller bırakılır.
 • Duygu ve coşku ön plandadır.
 • Birey, öznellik, kişisellik ön plandadır.
 • Akıl yerine, duygular ve hayaller daha ön planda tutulmuştur.
 • Sanatçılar eserlerinde kişiliğini gizleme gibi bir tutum sergilememişlerdir.
 • Daha çok sanat toplum için anlayışı vardır.
 • Üç birlik kuralı terk edilir.
 • Romantizmde her sınıftan insanlar kendine yer bulurlar,romanlarda iyi-kötü çatışması dikkat çekerken genelde kahramanlar ya çok iyidir ya çok kötüdür.
 • Aşk, ölüm, tabiat dikkat çeken konulardır.
 • Konular genelde Hristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alır.

Romantizm Temsilcileri

 • Vıctor Hugo(Sefiller,Hernani,Cromwell..)
 • J.J. Rousseau(İtiraflar,Toplum sözleşmesi,Emile)
 • Goeth(Faust)
 • Schiller(Haydutlar)
 • Lamartine(Greziella)
 • Voltaire
 • Lord Byron
 • Chateaubriand
 • Puşkin
 • A.Dumas Pere(Üç silahşörler, Monte Kristo Kontu)
 • A.Dumas Fils(Kamelyalı Kadın, Alfrede de Musset-şiir)

Türk Edebiyatında Romantizm

Namık Kemal: Roman Ve Tiyatrolarıyla.

Ahmet Mithat: İlk Romanyla.

Recaizade Mahmut Ekrem:  Şiirleriyle.

Abdülhak Hamit: Tiyatrolarıyla.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir