Edebiyat

Fecr-i Ati Edebiyatı Nedir? Hakkında Bilgi

Fecr-i Ati Edebiyatı

Edebiyat dünyasında çok ses getiren Servet-i Fünun dönemi 1901 yılında kapanacak ve Servet-i Fünuncular olarak bilinen grup dağılacaktır. Çok kuvvetli olan bu grubun dağılması bir anda edebiyat dünyasında ciddi bir boşluk açacaktır. Bu boşluğu doldurmaya niyet eden bazı genç şairler fecr-i ati edebiyatı ve grubu ismi verilen yeni bir edebiyatçı grubu kurduklarını ilan ederler. Sanat görüşlerini ilan ettikleri bu beyanname fecr-i ati beyannamesi olarak tarihe geçmiştir. Grubun kurulma yılı 1900’lerin sonu, 1910’ların başıdır.

fecr-i ati dönemi sanatçıları arasında bugün hala aktif olarak okunmaya devam eden Yakup Kadri, Fuat Köprülü, Refik Halit ve Ahmet Haşim gibi çok önemli isimler vardır. Bazı kaynaklara göre bir müddet sonra Ahmet Haşim bu grubu tasdik etmemiş ve bu grupta yer almayı reddetmiştir. Ancak yine de Ahmet Haşim bu dönemin bir temsilcisi olarak kabul edilir.

Fecr-i Ati Edebiyat Notları

fecr-i ati özellikleri arasında en dikkat çekenler şöyledir:

  • Servet-i Fünun’a tepki olarak doğmuştur.
  • Edebiyatımızda bildiri yayınlayan ilk gruptur.
  • Sanat şahsidir görüşünü benimsemiştir.
  • fecr-i ati şiiri tabiat ve aşk konularından oluşur.
  • fecr-i ati dönemi şiirlerinde tabiat gerçekten çok uzaktır ve tasvirdir.
  • Dil bakımından Arapça ve Farsça ile dolu, yani Servet-i Fünun’un devamı denilebilecek bir dil tercih edilmiştir.
  • Aruz vezninden tıpkı Servet-i Fünun gibi çokça yararlanılmıştır.
  • Servet-i Fünun ile Milli edebiyat arasında bir köprü vazifesindedir.

One thought on “Fecr-i Ati Edebiyatı Nedir? Hakkında Bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir