Edebiyat

Servet-i Fünun Edebiyatı Nedir? Hakkında Bilgi

Servet-i Fünun Edebiyatı

Bu başlıkta serveti fünun dönemi veya Edebiyat-ı Cedide olarak bilinen dönemi ele alacağız. Bu dönem Türk edebiyatında 1860’lı yıllardan (Tanzimat edebiyatı yıllarından) beri devam eden doğu ile batı karmaşasının en keskin sonuçlarını verdiği dönem olarak ünlenmiştir. servet-i fünun eserleri bize göstermektedir ki netice itibariyle bu karmaşa ve çatışmada batı galip gelmiştir. Bu dönem yoğun ve güçlü çalışmaların dönemidir. Edebiyat tarihimizde bu dönem kadar hızlı ve verimli geçen başka bir dönem olmamıştır. Dönemin edebiyatımıza etkisi, eserleri batılı hale getirmiş olmasıdır. Dönemin ismi serveti fünun dergisinden gelmektedir ki bu dergi aslında fen konusunda yayın yapan bir dergidir. servet-i fünun şairleri arasından serveti fünun şairi tevfik fikret derginin başına getirilince dergi bütünüyle bir edebiyat dergisi olmuştur ve edebiyata yön vermiştir. Diğer dönem şairleri arasında Cenap Şehabettin de vardır.

Servet-i Fünun Edebiyatı Aruz Üzerine Sağlanan Hakimiyet

Sanat için sanat ilkesine bağlı olarak çalışmalarını yürüten bu grup şiirlerinde aruz ölçüsünden yararlanırlar ancak aruzun şiir dizesine hakimiyet kurmasını engellerler. Her şeyin şiire konu olabileceğini savunmuşlardır. Bu dönemde yapılan betimlemeler gözle görülen ve nesnel şeylerdir. Bu yönüyle Cenap Şahabettin’in “Elhan-ı Şita” şiiri sembolizme ve bu döneme bir kanıt niteliğindedir. Roman tekniği yönünden de belirli kıstasları olan Servet-i Fünun edebiyatında romanlar ağır bir dille yazılmıştır. Üslup tam bir sanatçı üslubudur ve roman teknik yönden çok sağlamdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir