Kimya

Atom Nedir? Atom ile ilgili bilgi

Atom Nedir?

Atom Nedir : Atom çıplak gözle görülemeyen maddenin en küçük yapı taşıdır. Yunanca atomons sözcüğünden türemiştir. Atomons bölünemez,parçalanamaz anlamına gelmektedir.

Atom bir çekirdek ve çevresinde yörüngelerden oluşmaktadır. Atomun çekirdeğinde pozitif yüklü (+) proton adını verdiğimiz ve yüksüz nötron adını verdiğimiz tanecikler bulunmaktadır. Yörüngede ise çok büyük hızlarda dönmekte olan negatif yüklü (-) elektron adını verdiğimiz tanecik yer almaktadır.

Bir atom sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılmaktadır. Bir atomda bulunan proton sayısı kimyasal elementi tanımlamaktadır. Bir atomda bulunan nötron sayısı ise bu elementin izotopunu tanımlamaktadır. Her elementin en az bir tane radyoaktif bozunma veren izotopu bulunmaktadır. Elektronlar ise belirli enerji seviyelerinde bulunmakta ve farklı seviyeler arasında da geçişler yapabilmektedirler. Kısaca atomun ne olduğunu açıklamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir