TarihYGS

Sümerler Hakkında Bilgi ve Önemli Notlar

Sümerler

  1. M.Ö. 4000-M.Ö.2000 yılları arasında Mezopotamya’da kurulmuştur.
  2. Yaratılış ve Tufan’a  Emeş ve Enten’e ilk kez Sümerlerde rastlanmıştır.
  3. Tıp, astronomi, matematik, fal, büyü ve mitoloji ilk kez Sümerler’de görülür.
  4. Şehir devletleri şeklinde bir yaşam vardır.
  5. Tarihte yazıyı bulan uygarlıktır.
  6. Tarihte ilk yazılı hukuk kurallarını oluşturdular.
  7. Tarihte ilk takvimi buldular, bu takvim ay yılına göredir.
  8. Sümerler izole bir topluluk tarafından kurulmuştur.
  9. Ekonomisi tarıma dayalıdır.
  10. Mezopotamya’da yaşayan birçok kavimden ilk önce kurulan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atmışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir