Bunları Biliyor Musunuz?Kısa Bilgiler

Öğrendim İyi Oldu Diyeceğiniz 10 Bilgi

Öğrendim İyi Oldu Diyeceğiniz 10 Bilgi

Öğrendim İyi Oldu Diyeceğiniz 10 Bilgi

  • Kuzey ışığı olarak adlandırılan ışıma olayı atmosferdeki atom, molekül, iyon ve radikallerden kaynaklanmaktadır.
  • Periyodik belli aralıklarla tekrarlanan manasına gelmektedir. Bir takvimde haftanın günlerinin tekrar etmesi periyodik bir özelliktir.
  • Güneş ışınlarının atmosfer içinde difüzyona uğraması neticesinden dolayı atmosfer mavi renkte gözükmektedir.
  • James Prescott Joule termodinamiğin 1.kanununu keşfetmiştir. Bu sebepten ve İngiliz fizikçinin bu alandaki çalışmalarından dolayı enerji birimine onun soyadı verilmiştir.
  • Kütlesi büyük olan Jüpiter’in atmosferi yalnızca hidrojen gazından oluşmuştur.
  • Yumurtanın beyazı albümin adı verilen proteinden oluşmaktadır. Bu proteininin yapısında birçok hidrojen bağı bulunmaktadır. Yumurta pişirildiği zaman albüminin yapısında bulunan bu hidrojen bağları ısı etkisi ile kırılmakta ve düzensiz bir yapı oluşturmaktadır. Bu yapı nedeniyle yumurtanın akı saydamdan beyaza dönüşüm göstermektedir.
  • Günümüzdeki periyodik sistem oluşturulurken elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır.
  • Kırağı, hava sıcaklığının  0 °C’ın altında olduğu zaman su buharının, havanın temas ettiği yüzeyde buz kristalleri şeklinde yoğuşması olayına denmektedir.
  • 1906 yılında Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan J.J Thomson elektronun tanecik özelliğinde olduğunu gösterirken, 1937 yılında tıpkı babası gibi Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan G.P Thomson ise elektronun dalga özelliğini göstermiştir. Elektronun tanecik-dalga ikiliği şeklinde oluşu Nobel ödüllü baba-oğul tarafından ortaya çıkarılmıştır.
  • Fosfor yaşamsal bir elementtir. İnsan vücudunun sadece %1’lik bir kısmını oluşturmasına karşın çok önemli bir görev görmektedir. Fosfor, kemik ve diş oluşumu ile gelişimde etkilidir. Fosfor, kas ve sinir hareketleri için gereklidir. Fosfor, DNA ve RNA’nın sentezinde rol almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir