KimyaKısa Bilgiler

Karşımıza da Çıkabilecek Kimya ile ilgili 10 Kısa Bilgi

Karşımıza da Çıkabilecek Kimya ile ilgili 10 Kısa Bilgi

Karşımıza da Çıkabilecek Kimya ile ilgili 10 Kısa Bilgi

  1. M.Ö 4000’li yıllarda altın ve bakır metalleri insanlık tarafından ilk kez kullanılmıştır.
  2. M.S 800’lü yıllarda Cabir bin Hayyan nitrik asit, sülfürik asit ve altın suyunu keşfetti.
  3. 1643 yılında Toricelli açık hava basıncını ölçtü.
  4. 1787 yılında Jacques Charles hacim-sıcaklık ilişkisini buldu ve balonla ilk seyahati gerçekleştirdi.
  5. 1913 yılında William Henry Bragg katıların kristal yapılarını ilk defa deneysel olarak belirledi.
  6. Reaksiyon denklemlerinde bileşiklerin veya iyonların sulu çözeltide bulunduğunu belirmek için (aq) veya (suda) nitelemesi alt indis olarak kullanılmıştır.
  7. Brom 59 °C’ta kaynayan uçucu bir sıvıdır. Dumanları çok şiddetli zehirdir.
  8. Molekül kavramı ilk defa İtalyan bilgin Amadeo Avogadro tarafından kullanılmıştır ve Latince kütlecik manasına gelen molecula dan türetilmiştir.
  9. Alman kimyacı Julius Lothar Meyer periyodik sisteme katkılarının yanı sıra hemoglobinin oksijen ile olan kimyasal ilgisini de keşfetti.
  10. İyonik bileşiklerde elektron vererek (+) yük taşıyan iyonlara katyon adı verilmekte, elektron alarak (-) yük taşıyan iyonlara ise anyon adı verilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir