Diğer Herşey

Deterjan Nedir? Deterjan ile ilgili bilgi

Deterjan Nedir?

Temizlik amacıyla kullanılan kimyasal maddelere deterjan adı verilmektedir. Deterjanlar petrokimya (petrokimya, petrolden organik kimyasal ürünler elde etmede kullanılan sanayi yöntemlerini topluca belirten terim.) ürünlerinden yapılmaktadır. Deterjanlar ile ilgili gerçekleştirilen ilk çalışma 1916 yılında gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda gerçekleşen 2. Dünya Savaşı yıllarında deterjanların gelişimi artış göstermiştir. (Bunun sebebi ise savaş sebebi ile hayvansal ve bitkisel yağların kıtlığıdır.) Zira bir başka temizlik maddesi olan sabunlar hayvansal ve bitkisel yağlar içermektedir. Bu kıtlık deterjanlar için önemli bir yer teşkil etmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 1950’li yıllarda alkilbenzen den yapılan, temizlik gücü yüksek deterjanlar piyasaya çıkmıştır.

Deterjanlar çeşitli yöntemler ile elde edilmektedir. En yaygın yöntemlerden bir tanesinden basitçe bahsedersek gerçekleşen tepkimeler neticesinde bir bulamaç elde edilmektedir. Deterjanlara belirli özellikler kazandırmak için işte elde edilen bu bulamaca çeşitli maddeler katma işlemi uygulanmaktadır. (Kısa örnek verir isek koku vermesi için parfüm, suyu yumuşatmak için fosfatlar vs gibi.) Deterjanların temizleyici etkisinin bir sebebine değinecek olursak suyun yüzey gerilimini azaltarak temizlenecek nesnenin içine suyun iyice girmesini sağlamasıdır. Ayrıca kir parçacıklarının ve yağların bulundukları yerden çıkmasını kolaylaştırmakta ve onların yeniden çökmesini önlemektedir.

Türkiye’de ve Dünya’nın bir çok ülkesinde yumuşak deterjan adı verilen kolay ayrışabilir deterjanların üretimine geçilmiştir. (Bunun sebebi ise atık sulardaki deterjan köpüklerinin arınma tesislerinde ayrıştırılamaması ve bu suların akıtıldığı akarsu ve denizlerin kirlenmesidir.

Günümüzde sıvı ya da toz deterjanların üretimi büyük bir sanayi dalı oluşturmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir