Dil ve AnlatımEdebiyatEğitim

Sembolizm Nedir? Sembolizm Akımı hakkında bilgi

Edebi Akımlar & Sembolizm

19. yüzyılın sonlarında Fransa’da parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akım, 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Sembolizm, geleneksel Fransız şiirini  hem teknik hem de tema açısından belirleyen kat kurallara bir tepki olarak doğar. Sembolistler Parnasyenlerin insan duygularına izlenimlerine önem vermemeleri ve parnasyenlerde önemli olan gerçekti, düşüncelerdi, Sembolistler parnasyenlerin bu anlayışlarına karşı çıkmışlar, duygusallığa, insanın iç dünyasına yönelmişlerdir. Onlara göre somut varlıklar, dış dünya ile insanın duyguları arasında bağ kurmaya yarayan simgedir. Sembolistler semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır. Sembolistlere göre şiir düşüncelere değil duygulara seslenmelidir. Şiir de anlam kapalı olmalı ve herkez kendince bir anlam çıkarabilmelidir. Şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamışlar ve müziği şiirin amacı durumuna getirmişlerdir.

Sembolizm Akımının Genel Özellikleri

 • 19. yy’ın Son çeyreğinde Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 • Dil oldukça ağırdır.
 • Sanat sanat için anlayışına bağlıdır.
 • Şiirde musiki her şeyden önce savunuldu.
 • Şiir anlamak için değil hissetmek için yazılır.
 • Sembolistler sembol ve mecazlarla dolu bir anlatım kullandılar.
 • Gerçekten kaçma, hayale sığınma, sembolizmin en belirgin özellikleridir.
 • Durgun sular, ay ışığı, alacakaranlık, perdede gezinen gölgeler ve ölüm başlıca temalarıdır. Lirizm, bu anlayışın en önemli ögesidir.
 • Sembolistler daha çok serbest nazım biçimine yönelmişlerdir.

Sembolizm  Temsilcileri

 • Charles Baudelaire (şiir)
 • Arthur Rimbaud (şiir)
 • Stephane Mallarme (şiir)
 • Paul Valéry (şiir)
 • Paul Verlaine (şiir)
 • Puşkin
 • Maurice Maeterlinck (Tiyatro)

Türk Edebiyatında Sembolizm

 • Cenap Şahabettin 
 • Ahmet Haşim

One thought on “Sembolizm Nedir? Sembolizm Akımı hakkında bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir