Elektronik

Telgraf Nedir? Telgraf ile ilgili bilgi

Telgraf Nedir?

Telgraf Nedir : Günümüzdeki haberleşme, iletişim teknolojisi yanında sözü bile edilmeyen ama geçmiş yıllarda önemli bir yer teşkil eden ve haberleşme alanına önemli katkılar sağlayan telgrafı kısaca açıklamaya çalışacağız.

Yazılı haberler ve belgelerin kararlaştırılmış işaretler yardımı ile iki merkez arasında iletilmesine olanak sağlayan telekomünikasyon düzenine telgraf ismi verilmektedir.

Telgrafın tarih sahnesine ilk çıkışı olarak 1792 yılını yani Fransız mucit Claude Chappe’nin telgraf sistemini ortaya atmasını söyleyebiliriz. Bu sistem temelde tepelerin üzerine kurulan kulelerden bir ağ oluşturmak ve her kulenin üzerine de 49 değişik konuma ayarlanabilen iki uzun kola sahip makineler yerleştirilmekte ve her konumun bir harf veya bir rakama karşılık gelmesinden oluşmaktadır.  Bu sistem çok başarılı olmuştur ki 19. yüzyılın ortalarında Fransa’daki kule ağı yaklaşık olarak 4828 kilometreyi bulmaktaydı.

1830’lu yıllarda telgraf tarihi için önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu yıllarda gerçekleşen ABD’li Joseph Henry’in, elektrik akımını teller yardımıyla uzaklara taşıması elektrikli telgrafın temellerinin atılmasını sağlamıştır.

Telgraf ortaya çıkışından sonra zamanının en popüler iletişim aracı haline gelmiştir. (Tabi günümüzde aynı popülaritesini gösterememektedir) İlk telgraf hattı 1843 yılında Washington D.C ile Baltimore, Maryland arasında çekilmiştir.

wikipedia.org adresinden yararlanılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir