Elektronik

Adaptör Uyarlaç Doğrultucu Nedir? Adaptör Uyarlaç Doğrultucu ile ilgili bilgi

Adaptör Uyarlaç Doğrultucu Nedir?

Adaptör Uyarlaç Doğrultucu Nedir? TDK, adaptörü iki farklı şekilde tanımlamaktadır. İlki, bir aletin çapları birbirinden farklı parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı şeklinde ikincisi ise, aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet, uyarlayıcı şeklinde tanımlamaktadır. Bizde kısaca adaptörü, alternatif (dalgalı) akımı küçük değerlerde doğru akıma çeviren elektronik araç şeklinde tanımlayabiliriz.

Adaptör, Uyarlaç, Doğrultucu Nedir? Adaptör, Uyarlaç, Doğrultucu ile ilgili bilgi
Fiş tipi adaptörlerden oluşan bir resim

Radyo, hesap makinesi ve benzeri elektronik aygıtlar genellikle düşük değerdeki (3-12 volt arası) doğru akımla çalışmaktadır. Bu araçlar kullanım esnasında piller yardımı ile çalıştırılacak şekilde yapılmışlardır. Ancak bazı durumlarda bu aygıtlar şehir akımı ile çalışmak istemektedirler. İşte adaptör bu durumlarda transformatör (dönüştürücü) (Transformatör, iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir.) yardımı ile yüksek şehir akımını, aygıtın istediği gerilime düşürme işlemini yapmaktadır. Bu gerilim alternatif (dalgalı) bir gerilimdir. Daha sonrasında diyotlar (diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.) bu gerilimi doğru akıma çevirme işlemini yapmaktadır. (Ancak hiçbir zaman adaptörden elde edilen doğru akım, pildeki kadar düzgün olmamaktadır.)

Adaptör, uyarlaç-doğrultucu gibi isimler ile de anılmaktadır. Tam dalga doğrultucu, Yarım dalga doğrultucu, Köprü tipi olmak üzere üç kısıma ayrılmaktadırlar.

wikipedia.org adresinden yararlanılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir