TarihYGS

Mezopotamya da Kurulan Uygarlıklar Hakkında Bilgi

Mezopotamya da Kurulan Uygarlıklar

Elamlar

 • M.Ö 3000-M.Ö. 640 yıllarında Mezopotamya’da İran’da varlık göstermişlerdir.
 • Sümerler ve Akadlar ile sürekli savaş ve mücadele içinde olmuşlardır.
 • Başkenti Sus Şehri‘dir.
 • Elamlar daha çok güzel sanatlar, süsleme ve madencilik alanında gelişme göstermişlerdir.
 • Ekonomisi tarıma dayalıdır.
 • Çok tanrılı bir inanca sahiplerdir.
 • Sümer egemenliğine son veren Elamlar’dır.
 • Asurlular tarafından yıkılmıştır.

 

Akadlar

 • Sami kökenli bir topluluktur.
 • Akad Hanedanı’nın kurucusu Kral Sargon‘dur.
 • Tarihin ilk imparatoru Akadlardır.
 • Sümer kültürünü benimsemişlerdir.
 • Zafer anıtını inşa etmişlerdir.
 • Mezopotamya’da medeni gelişimin öncüsü olmuşlardır.
 • Çok tanrılı bir inanca sahiplerdir.
 • Bölgenin merkezi bir idareye geçmesi ilk kez Akadlar’da görülmüştür. Buda güçlü bir merkezi otorite sağladıklarının bir göstergesidir.
 • Akadlar’ı Sümerler yıkmıştır.

 

Asurlular

 • Kuzey Irak’ta kurulan bu uygarlık Sami Kökenlidir.
 • Başkenti Ninova’dır.
 • Doğu-Batı arasındaki ticaretten faydalanan Asurlular gelişmiş ve topraklarını genişletmişlerdir.
 • Mutlak Monarşi ile yönetilmiştir.
 • Anadolu’ya yazıyı taşıyan uygarlıktır.

 

Babiller

 • Mezopotamya’da Babil kenti etrafında kurulmuştur.
 • Sümer ve Akad topraklarının kapsayan bir imparatorluktur.
 • Kökenleri Sami ırkındandır.
 • Çok Tanrılı inançları vardır.
 • Babil kulesi inanılana ulaşmak için yapılmıştır.
 • Babil Asma Bahçeleri dünyanın yedi harikasından biridir. M.Ö. 7.yüzyılda Babil Kralı Nebukadnezar tarafındna yaptırılmıştır.
 • En güçlü dönemleri Hammurabi dönemleridir.
 • Hammurabi Sümer Kanunlarını geliştirerek uygulamıştır.
 • Persler tarafından yıkılmışlardır.
Babilin Asma bahçeleri / Mezopotamya

 Sümerler İçin Tıklayınız

 

 

2 thoughts on “Mezopotamya da Kurulan Uygarlıklar Hakkında Bilgi

 • Aslı

  Daha geniş bilgiler eklenebilir

  Yanıtla
 • Uğur

  Ödevim için kullandım faydalı bilgi

  Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir