BilimBiyoloji

Fotosentez Nedir? Fotosentez ile ilgili bilgi

Fotosentez Nedir?

Fotosentez Nedir : Klorofil (yeşil renkli) pigmentini taşıyan canlıların ışık enerjisini kullanarak basit bileşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesine olayına fotosentez denir. Bu olayı çoğunlukla yeşil bitkiler, mavi-yeşil algler, fotosentetik bakteriler ve diğer algler gerçekleştirmektedir.

Doğada canlılar beslenme alışkanlıklarına göre iki gruba ayrılırlar. İhtiyacı olan besini dışarıdan hazır olarak alan canlılar (heterotroflar), ihtiyacı olan besinlerini kendileri üretebilen (ototrof) canlılar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. İşte ihtiyacı olan besinlerini kendileri üreten canlıların gerçekleştirdikleri bu olaya fotosentez olayı denmektedir.

Dünya’da yaşayan tüm canlıların hayatlarında devamlı olarak enerji dönüşümü gerçekleşmektedir. Bütün enerjilerin kaynağı güneştir. İşte klorofilli canlılar güneşten aldıkları ışık enerjisini önce ATP’ye, daha sonrada besin içinde saklı kimyasal bağ enerjisine dönüştürerek fotosentez olayını gerçekleştirmektedir.

Fotosentez Nedir? Fotosentez ile ilgili bilgi

Bitkiler besin zincirinin ilk halkasını oluşturduğundan, diğer tüm canlıların var olabilmesi ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli enerji fotosentez olayı sırasında elde edilir. Bitkiler fotosentez yaparken havadaki karbondioksiti (yani insanın kullanmadığı zararlı gazı) alır ve onun yerine atmosfere oksijen bırakır. Bu durum oksijenli solunum yapan canlılar (yani bizler) için önemli bir durumdur. Fotosentez olayı aynı zamanda atmosferdeki gaz oranlarının korunması açısından da önemli bir yere sahiptir.

Fotosentez olayının meydana gelebilmesi için gerekli olan maddeler; ışık, klorofil, karbondioksit, canlı organizmadır.

tdk.gov.tr adresinden yararlanılmıştır.

One thought on “Fotosentez Nedir? Fotosentez ile ilgili bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir