Ekonomi

Ekonometri Nedir? Ekonometri ile ilgili bilgi

Ekonometri Nedir?

Etimolojik olarak ekonomik ölçüm manasına gelen ekonometri, ekonomik olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak teorik çalışmaların deneylerle sınanmasını sağlayan bilim dalıdır.

Matematiksel İktisat, İstatistik ve Ekonomi Teorisi’nin birleşiminden oluşur. Ekonomik Teori’nin deneylerle sınanmasını, doğrulanmasını mümkün kılar. Ekonometrinin en çok kullanılan yöntemi Regresyon (Regresyon,iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan analiz metodudur) analizidir.

Bunun yanında son yıllarda üniversitelerde meşhur olan ekonometri bölümü vardır. Şimdi de bu bölümü anlatmaya çalışalım.

Ekonometri Nedir? Ekonometri ile ilgili bilgi | Bilgicim.NET, Ekonomi Bilgi

Ekonometri Bölümü Hakkında

Ekonometrı bölümünün temel amacı, nicel analiz teknikleri kullanarak var olan ekonomik sorunları analiz etme ve çözümleme yeteneğine sahip olan elemanlar yetiştirmektir.

Ayrıca gerek bünyesindeki ana bilim dallarının benzerliği gerekse de Ekonometrik yöntemlerin başta sosyal bilimler olmak üzere fen ve sağlık bilimlerinin değişik alanlarında uygulanabilirliliği açısından düşünüldüğünde, Ekonometrı Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açısından fakültenin bölümleri arasında ortak bir bağ oluşturmakta ve ayrıca ortak yönleri nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile diğer bir çok fakülte arasında bir köprü oluşturmaktadır.

Ekonometrı programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik ve bilgisayar konularına ağırlık verilir.

Ekonometrı bölümünü bitiren kimseler Ekonomist unvanı ile görev yaparlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir