Faydalı BilgilerİlginçTeknoloji

Hologram Nedir? Nasıl Çalışır? Hakkında Bilgi

Hologram Nedir ?

Hologram Nedir? Klasik fotoğrafçılıkta kullanılan beyaz ışık ve güneş ışığı, çeşitli frekanslar (renkler) ihtiva ettiği için görüntülenmesi istenen manzaranın derinliği ile ilgili bilgileri kaydetmek mümkün olamamaktadır. Bunun için tek frekanslı (monokromatik) ve dalgaları aynı fazda olan ışık gerekmektedir. Lazer, bu özelliklere sahip bir ışıktır ve bu nedenle holografide kullanılır. Yani hologram herhangi bir nesnenin, objenin lazer fotoğrafıdır. Hologramların en güzel özelliği sadece çok güzel ve etkileyici olmaları değildir.

Hologram Hakkında Bilgiler

Üç boyutlu görüntü sağlayan holografi tekniği ile ilgili ilk teorik çalışmalar, 1947 yılında Denvis Gabor tarafından yapılmıştır. Ancak bu teknik ilk defa 1960’lı yıllarda lazer ışığının keşfiyle denenmiştir.

Hologram Nasıl Oluşur?

Holografi tekniği ile elde edilen görüntüye hologram denilmektedir. Hologramlar belirli bir derinliğe sahip olduğundan değişik açılardan seyredilebilir. Bu görüntülerin derinlikleriyle ilgili bilgileri kaydetmek için kullanılan lazer hüzmesi iki kısma ayrılır. Bunlardan ilki, görüntülenmek

istenen cisme tutulan ve cisimden yansıyan cisim hüzmesidir. İkincisi ise doğrudan kayıt levhasına çevrili olan referans hüzmesidir. Cisim ve referans hüzmeleri levha üzerinde çakışırsa birbirlerine tesir ederler. Bu tesir, ışığın şiddet ve genliğine değişmesine neden olur.

Işık hüzmesinin holografik levhada kaydedilen şekli, cisim hüzmesinin hem şiddeti hem de fazı hakkındaki bilgileri bünyesinde barındırır. Basit bir fotoğraf filmi ise sadece gelen ışığın şiddetini kaydeder.

Banyo edilmiş holografik filmlerdeki şekiller, fotoğrafı çekilen görüntüye benzemez. Örneğin fotoğrafı çekilen üç boyutlu bir cismin hologramdaki şekli iç içe karmaşık olarak çizilmiş pek çok daireden oluşur. Şayet fotoğrafı çekilen iki boyutlu bir düzlem ise hologramda aydınlık ve karanlık şeritler oluşur.

Hologramlar, genellikle saydam levhalardır. Bu levhanın bir tarafından fotoğraf çekilirken aynı anda levhaya tek renkli (monokromatik) ışığın benzeri bir ışık tutulur. Bu esnada levhanın diğer tarafından bakan seyirciler cismin hayali görüntüsünü bütün boyutlarıyla görür.

Tek lazer ışığı hüzmesiyle çekilmiş bulunan hologramlar , tek renkli hayali görüntü verir.Bununla birlikte ; kırmızı , mavi ve yeşil renklerde üç ayrı lazer hüzmesi kullanılırsa tam renkli görüntü elde etmek mümkün olur.

Lazer kullanılarak oluşturulan üç boyutlu görüntü insanların ilgisini çekse de bu teknik pek gelişmiş sayılamaz.Aynı teknikle holografik filmlerde çekilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir