Fizik

Elektrik Nedir? Elektrik ile ilgili bilgi

Elektrik Nedir?

Elektrik, maddenin elektron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan günümüzde önemli bir yer teşkil eden ısınma, aydınlanma ve haberleşme gibi alanlarda bizlere kolaylık sağlayan bir enerji türüdür.

Elektrik, durağan ve değişken haldeki yüklü parçacıkların yol açmış olduğu fiziksel olgudur. Bu olguda negatif yüklü parçacık olan elektron önemli bir yer teşkil etmektedir. Bir başka önemli parçacık ise pozitif yüklü parçacık olan protondur.

Elektrik

Elektriğin ortaya çıkışının ilk olarak eski Yunanların kehribarın bir kürk parçasına sürtülmesi neticesinde hafif cisimleri çekme özelliği gösterdiğinin gözlemlenmesi neticesinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yüzyıllar sonra 1752’de Benjamin Franklin elektrik üzerinde yoğun deneyler gerçekleştirmiştir. Luigi Galvani, Alessandro Volta, Michael Faraday, André-Marie Ampère ve Georg Simon Ohm gibi bazı bilim adamları da elektrik alanına önemli katkılarda bulunmuşlardır.

wikipedia.org ve diyadinnet.com adreslerinden yararlanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir