EdebiyatEğitim

Konularına Göre Şiir Türleri Nelerdir?

Konularına Göre Şiir Türleri Nelerdir?

Konularına Göre Şiir Türleri

Lirik Şiir:

 • Toplumun hemen her kesimini ilgilendiren (sevinç, coşku veya acı gibi) ortak duyguların veya aşk, ayrılık, özlem gibi bireysel duyguların coşkulu bir tarzda işendiği şiirlere “lirik şiir” adı verilmektedir.
 • “Lirik” sözcüğü, eski Yunan şairlerinin şiirlerini söylerken çaldıkları “lir” adı verilen telli sazdan gelmektedir.
 • Türk edebiyatında halk aşıklarının (veya halk şairlerinin) söylemiş olduğu şiirlerin çoğu lirik özellik göstermektedir.
 • Divan edebiyatında Fuzuli, Nedim; Aşık edebiyatında Karacaoğlan; Tekke edebiyatında Yunus Emre; çağdaş edebiyatta Yahya Kemal Beyatlı lirik şiirin akla gelen temsilcilerindendir.

Epik Şiir:

 • Destansı özellikler gösteren şiirlerdir.
 • Yurt sevgisi, savaş, kahramanlık konuları işlenmektedir.
 • Okuyan kişilerde coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırmaktadır.
 • Divan edebiyatında kasideler, halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri epik özellikler göstermektedir.

Didaktik Şiir: 

 • Beli bir düşünceyi aşılamak veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, bir ahlaki ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yanı hafif olan şiir türüdür.
 • Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig, Aşık Paşa’nın Garipname , Nabi’nin Hayriye bu türün önemli örneklerindendir.

Pastoral Şiir:

 • Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlere “pastoral şiir” adı verilmektedir.
 • Bu şiir türünde doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur.
 • Türk edebiyatında pastoral şiirin ilk örneği Abdülhak Hami’in “Sahra” adlı kitabıdır.

Satirik Şiir:

 • Kişilerin ya da toplumun kusurlu yönlerini dolaylı yollardan, çoğu zaman da gülünçleştirerek eleştiren şiirlere “satirik şiir” adı verilmektedir.
 • Alay ve öfkeden çok, ironi (ince alay) ögesinin öne çıktığı bu şiir türü öğretici bir boyut da taşıdığından “didaktik şiirin” bir çeşidi olarak kabul edilmektedir.
 • Divan şiirindeki “hiciv” ve halk şiirindeki “taşlama”, satirik şiirin Türk edebiyatındaki karşılığıdır.
 • Şeyhi’nin Harnamesi, Nef’i’nin hicivleri, Ziya Paşa’nın Zafernamesi bu türün önemli örneklerindendir.

Dramatik Şiir:

 • Tiyatroda kullanılan şiir türüdür.
 • Dramatik şiirin en eski ve klasik örnekleri, manzum olarak yazılan tiyatro eserleridir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir