Hava TaşıtlarıTaşıtlar

Helikopter Nedir? Helikopterin Çalışma Prensibi Nasıldır?

Helikopter Nedir?

Helikopteri, havada asılı kalabilen, uygun ve emniyeti sağlanmış her yerde dikey iniş ve kalkış yapabilen, pervaneli bir hava aracı şeklinde tanımlayabiliriz. Helikopter isminin kökü “heliko pteron” yunancada hareketli kanatlar anlamına gelmektedir.

Helikopter in Çalışma Prensibi

Helikopterlerin çalışma prensibine gelecek olursak esasen aynı uçakların uçma prensibine benzediğini söyleyebiliriz. Uçaklarda tutunma kuvveti elde edilebilmek için uçak hava içinde hareket ettirilmektedir. Ancak uçaklarda kanat, uçak gövdesine bağlı sabit bir yapıda bulunmaktadır. İşte uçaklarda sabit yapıda bulunan bu kanat helikopterlerde sabit yapıda değil, hareketli bir yapıdadır. Yani helikopterlerde taşıma kuvveti elde edilebilmesi için döner kanat olarak adlandırılan pervane kullanılmaktadır. Pervaneler iki ya da daha fazla palden meydana gelmektedirler. Pervane palinin profili uçak kanadının profili ile aynı özellik göstermektedir.

Helikopterin motoru palleri döndürmekte, pallerin ise hava içinde hareket etmesi neticesinde üst yüzeylerde alçak basınç, alt yüzeylerde ise yüksek basınç oluşmaktadır. Oluşan bu basınç farkı neticesinde ise taşıma kuvveti meydana gelmektedir. Pallerin devir sayısının ve hücum açısının (pallerin havayı karşılama açısı) artması neticesinde taşıma kuvvetinin büyüklüğü de artmaktadır. İşte bu taşıma kuvvetinin helikopterin ağırlığına eşit olması durumunda helikopter havada sabit olarak tutunmakta, büyük olduğunda dikey olarak yükselmekte ve daha az olduğunda ise, dikey olarak alçalmaktadır.

wikipedia.org adresinden yararlanılmıştır.

One thought on “Helikopter Nedir? Helikopterin Çalışma Prensibi Nasıldır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir